Připravujeme pro Vás novou prezentaci.

Detoxikační centrum Jičín

Vaše cesta ke zdraví

  Detoxikační centrum Jičín:
  »   Poradenství v oblasti celkové detoxikace organismu
a zbavení se toxických a parazitárních zátěží
  »   Sestavení individuálního detoxikačního programu
  »   Měření parazitární zátěží přístrojem F-SCAN
  »   Pronájem frekvenčního plazmového generátoru RPZ 14
  »   Detoxikace přístrojem Mary Staggs Detox
  »   Detoxikační masáže (medová, lymfatická,...)
  »   Nutriční poradenství, redukční programy, zdravá výživa
   
Více informací na telefonu:
602 411 948 - Petr Švec
 
   
Najdete nás na adrese: Šafaříkova 161, Jičín

Připravujeme pro Vás novou prezentaci.